Deurwaarder inschakelen?

Wil jij een deurwaarder inschakelen, maar wil je eerst weten wat een deurwaarder doet? Lees dan verder

Wat doet een deurwaarder?

Deurwaarders zijn juridische personen die worden ingeschakeld door een partij in een conflict. Zij zorgen ervoor dat deze afspraken precies nakomen en bieden hun service aan op basis van vergoeding. Eigenlijk is het dus een soort makelaar, die voor allerlei conflicten tussen partijen optreedt en help biedt.

Een deurwaarder komt in actie wanneer een partij gehouden is om iets te doen of op te passen. Denk hierbij aan iemand die een contract tekent en deze vervolgens niet nakomt, of een huurder die ondanks herhaaldelijk schriftelijk welzijn van zijn huurder besluit om niet te verhuizen. Deurwaarders kunnen bijvoorbeeld ook buitengerechtelijke dwangmaatregelen namens de Staat nemen of een vordering van een schuldeiser uitvoeren.

Deurwaarder inschakelen, waarom?

Een deurwaarder is ingehuurd door een schuldenaar om te bewerkstellingen van zijn of haar rekening . Deze laatste heeft een oude/oudere schuld niet of niet volledig betaald. Een deurwaarder is verplicht om dit laten doen en volgt daarvoor afspraken uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Het voordeel van een deurwaarder inschakelen is dat er een juridische binding tussen partijen ontstaat en het maken van afspraken hierover duidelijk en vastligt. De deurwaarder kan ook op aangeven van een derde partij, bijvoorbeeld van een schuldeiser optreden.

About the author